Místní knihovna v Hoštce

Služby, ON-LINE katalog

- naučná literatura
- beletrie pro děti i dospělé
- počet svazků v knihovně:1 603
- bezplatný přístup na internet
- knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém KOHA
- termíny výměnných souborů: 18.2., 13.5., 5.8., 4.11. 2021
 
ON-LINE katalog:

https://hostka-katalog.knihovnalitomerice.cz