Místní knihovna v Hoštce

Služby, ON-LINE katalog

- naučná literatura
- beletrie pro děti i dospělé
- periodikum - Květy
- počet svazků v knihovně:1 603
- bezplatný přístup na internet
- knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS
 
ON-LINE katalog:

https://hostka-katalog.knihovnalitomerice.cz