Místní knihovna v Hoštce

Ceník

Přílohač.1 Knihovního řádu Místní knihovny  Hoštka

Ceník placených služeb a poplatků
 
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se nevybírá.
 
II. poplatky za služby
a) tisk z PC
A4 - černobílý tisk – nevybírá se

III. Sankční poplatky

a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti:
manipulační poplatek                                   10,-Kč
 
b) Poplatek z prodlení – nevybírá se.

c) Ztráta výpůjčky

Čtenář je povinen nahradit škodu:
1.    dodáním kopie díla (ztraceného, zničeného), nebo
2.    dodáním jiného vydání díla, nebo
3.    finanční náhradou - cena díla podle cen na trhu v době ztráty + 50 Kč manipulační poplatek

 


Tento ceník vstupuje v platnost dne 21.5.2018

…………………………………………………………                                      ………………………………………………..
Mgr. Zdeňka Kocourková, knihovnice                                          Milan Konfršt, starosta města