Místní knihovna v Hoštce

Ocenění

Nejlepší čtenáři za rok 2015
kategorie DOSPĚLÍ - 1.Jaroslava Jakubíková, 2.Miroslava Rážová, 3.Marcela Bízová
kategorie DĚTI - 1.Pavel Koukal, 2.Klára Koukalová, 3.Tereza Hvojníková
Miroslava Rážová
 
 
Nejlepší čtenáři za r.2014
kategorie DOSPĚLÍ - 1.Jaroslava Jakubíková, 2.Marcela Bízová, 3.Miroslava Rážová
kategorie DĚTI - 1.Klára Koukalová, 2.Kateřina Pasulková, 3.Sára Mirošová

výhercům předali pamětní listy a malé dárky zástupci města 2.místo M.Bízová
   
 1.místo - K.Koukalová  3.místo - S.Mirošová

 
 
 
 
Nejlepší čtenáři za r.2013
kategorie DOSPĚLÍ
kategorie DĚTI

1.místo - M.Bízová 2.místo - M.Rážová  3.místo - J.Jakubíková
     
 1.místo - K.Koukalová  2.místo - T.Maňas  3.místo - K.Pasulková