Místní knihovna v Hoštce

O knihovně

Místní knihovna v Hoštce - budova městského úřadu

Náměstí svobody 2, 411 72 Hoštka

Knihovnice: Zdeňka Kocourková 

Historie knihovny:

Zhruba od roku 1947 fungovala místní lidová knihovna v obcích Hoštka, Malešov a Velešice. V Hoštce měla knihovna samostatnou místnost na náměstí v prostorách bývalého krámku.

Postupně došlo ke slučování malých knihoven i s jejich knihovními fondy.

V roce 1990 byla knihovna přemístěna do větších prostor na Radnici.

Od roku 2002 je knihovnická činnost automatizována a poskytuje uživatelům přístup k internetu.
....................................
V knihovně je přístupný veřejný internet. Upozorňujeme na zákaz her na počítači pro nezletilé zájemce.