Místní knihovna v Hoštce

  Kontakt:Zdeňka Kocourková  E-mail: zdena.kocourkova@centrum.cz

Služby, ON-LINE katalog

- naučná literatura
- beletrie pro děti i dospělé
- periodikum - Květy
- počet svazků v knihovně:1 603
- bezplatný přístup na internet
- knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS
 
ON-LINE katalog:

http://katalog.knihovnalitomerice.cz/clavius/hostka/baze.htm